HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VTP 403 - Zobrazovací jednotka PLC

   Vtp 402 fronte

 

VTP 403 je PLC VTP 402
 s rozšířenou pamětí. v Slouží k indikaci automatizačních procesů a je vybaven mnohými vstupními
a výstupními porty. Je také vybaven digitálními nebo reléovými výstupy.

 

Hlavní data:

- 14 PNP 24 VDC digitální vstupy s 3 rychlými

- 10 ochrana PNP 24 VDC 0.5 A   digitální výstupy s  2 rychlými, nebo
      8 reléovými výstupy

-  4 analogové vstupy 10 bit konfigurované pro  termočlánky, PT100,
      napětí nebo proud

-  2 analogové výstupy 0/10V - 8 bit

-  2 sériové porty

 
   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY  
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU  

6 stran
980 KB


1 strana
4 KB


strana 1-52
2.3 MB