HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

DP 120 Modul  PLC

    Dmx 16

DP 120 je PLC s černobílou grafikou. Tvoří jej malá kompaktní krabice určená pro řízení jakékoliv automatizace s analogovým vstupem a PT100 teplotním senzorem J nebo K napěťovým nebo proudovým.

20 má 4 konfigurovatelné  sériové porty a  též Ethernet port.

 

  ;
KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A ÚDRŽBU

7 stran
293 KB


 


zip soubor
67 MB

7 stran
293 KB