HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

DMX 19 - kompaktní PLC s vestavěnou zobrazovací jednotkou - stavební automatizace

    Dmx 19

 

 

DMX 19 zahrnuje PLC jak pro průmyslovou tak
i stavební automatizaci. Má připojení pro Ethernet, 250 V nebo 24 V reléový výstup a je připravená na montáž DIN lišty. 
Komunikace přes 32 znakový display prostřednictvím 4 tlačítek.

 

Technická data:

- n° 16 PNP 24 V digitální vstupy

- n° 8  250 V - 5A reléové výstupy

- n° 2 analogické vstupy konfigurované pro pT 100
        napěťové nebo proudové
- n° 2 analogické výstupy 0-10 V - 8 bitů

- n° 2 sériové porty
   
   
KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU

30 stran
1,4MB


1 strana
4 KB


strana 1-52
2.3 MB