HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

Analogový vstupně výstupní modul DLC 8410


 

Analogové vstupy a výstupy
Rozšiřující moduly jádra DLC 8410 mohou být připojeny k libovolnému KERNEL DLC nebo PLC.
Je možné připojit až tři rozšíření pro každé zařízení. Rozšiřující vstupy a výstupy automaticky zvyšují celkový počet I/O v softwaru  "LogicPaint" a "Flash".

   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

7 stran
293 KB


na poptávku


zip soubor
67 MB