HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

GTP 128 - PLC s grafickým operačním integrovaným panelem

Vtp 402 fronte

GTP 128
dovoluje tenzometrická rozhraní. Je možné mít dva rychlé akviziční kanály
nebo 4 kanály pro
pomalé aplikace.Dále umožňuje analogové vstupy
pro další aplikace.

Hlavní technická data:

- n° 20 PNP 24 VDC digitální vstupy - 4 rychlé

- n° 16 chráněné  PNP 24 VDC 0.5 A digitální výstupy

- n° 4 kmenové - analogové vstupní čítače , 16 rozlišení
       rychlost 1 KHz
- n° 2 analogové výstupy +/- 10 V - 12 bit,
  n° 2 sériové porty

- doplňkový Ethernet port

 

     


8 stan
473 KB


1 strana
4 KB


52 stran
2.3 MB