HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VTT 402 Zobrazovací jednotka


VTT 402
je řídící panel bez numerické klávesnice, 8 funkčních tlačítek s LED diodami, jeden sériový port a LCD displej 20 x 2. Je možné rozhraní mu všechny nejslavnější hu.
 V místní použití je možné invertes rozhraní, ovladače nebo jiných elektronických zařízení se sériovým portem, bez připojení jakéhokoliv PLC.
   
   
KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A ÚDRŽBU

7 stran
293 KB


 


zip soubor
67 MB