HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VTT 402 - Operační panel


VTT 402
je řídící panel bez numerické klávesnice, 8 funkčních tlačítek s LED diodami, jeden sériový port a LCD displej 20 x 2. Je možné rozhraní mu všechny nejslavnější hu.
 V místní použití je možné invertes rozhraní, ovladače nebo jiných elektronických zařízení se sériovým portem, bez připojení jakéhokoliv PLC.
   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

7 stran
293 KB


1 strana
293 KB


zip soubor
vel.souboru
67 MB