HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

Katalogy
 
 

Katalog VTP

Katalog VTP402

Katalog VTP 403

GTP64

Katalog gtp_80

Katalog GTP 128

Katalog TSP 128

Katalog TSP 240

Katalog TSP 350
Šnekové převodovky Šnekové převodovky do agresivního prostředí Kuželočelní převodovky převodovky Čelní převodovky Ploché převodovky Pravoúhlé převodovky Variátory