HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

Katalogy


 Katalogy vyžadují podporu ADOBE ACROBAT READERU VERZE 5 a vyšší

Katalog VTPŠnekové převodovky

Katalog VTP402Šnekové převodovky do agresivního prostředí

Katalog VTP 403Kuželočelní převodovky převodovky

GTP64Čelní převodovky

Katalog gtp_80Ploché převodovky

Katalog GTP 128Pravoúhlé převodovky

Katalog TSP 128Variátory

Katalog TSP 240Variátory

Katalog TSP 350Variátory