HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

DR 120R - Modul  PLC

    DR120

DR 120R je malý a kompaktní modul PLC, který je určen pro správu jakéhokoliv druhu automatizace.

DR 120R má 10 vstupů PNP, 6 reléových výstupů a dva analogové (napěťové nebo proudové).

Modul DR 120R je vybaven 2 konfigurovatelnými sériovými porty.

 

 
   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

6 stran
980 KB


1 strana
4 KB


strana 1-52
2.3 MB