HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

ST1 1030 PLC pro ovládání a monitorování fotovoltaických elektráren
Izolované napěťové spouštěče  STI1 1030, slouží k monitorování napětí a proudu generovaných z fotovoltaických panelů smyčcových v existujících zařízeních, kde byly dříve nainstalované žádné řetězec kontroly nebo řetězcových střídačů. Tímto způsobem je možno zaručit bezprostřední kontrolu všech rostlin a intervenire rychle v případě, že nejsou správné činnosti zařízení. Do stávajících zařízení není možné používat standardní kontrolní řetězec, protože je nutné mít záporný pól integrovaný obdoby. Ale s STI1 1030 je možné přečíst všechny záporný pól před paralelně. Tímto způsobem je možné kontrola využití žihadlo i ve stávajících fotovoltaické elektrárny, aniž by nahradit totálně elektrický box

   

KATALOG

MANUÁL 

FLASH A LogicPaint


str. 1-8

473 KB

  
 


program
27 MB