HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VTS 804 - Operační panel

Vts 804

 

VTS 804
je operační panel s číslicovou klávesnici s 5 řídícími funkčními tlačítky, jedním sériovým portem a displayem LCD 20 x 4.  Interface umožňuje nejrozšířenější funkce PLC .Lokálně lze použít rozhraní měniče, nebo jiné elektronické zařízení se sériovým portem bez nutností připojení k PLC.

  ;
KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A ÚDRŽBU

7 stran
293 KB


 


zip soubor
67 MB

7 stran
293 KB