HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VTP 322 - Zobrazovací jednotka PLC

Vtp 322 fronte

 

VTP 322 je malý PLC počítač s integrovanou zobrazovací jednotkou.


Technická data:

- n° 12 PNP 24 VDC digitální vstup. (3 rychlé)

- n° 8 ochrana PNP 24 VDC 0.5 A digitální výstupy

- n° 1 analogový 10 bitový vstup nakonfigurovaný
        pro termokontakt, PT100, napěťově nebo proudově

- n° 2 analogové výstupy od 0/10V - 8 bitů

- n° 2 sériové porty

     


8 stan
473 KB


1 strana
4 KB


52 stran
2.3 MB