HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

DLC 0404R MODUL DIGITÁLNÍHO VSTUPU A VÝSTUPU


 

 

Reléové výstupy rozšířené digitální vstupy

DLC 0404R je sériová digitální I/O expanzní jednotka
pro vizualizovaný relé výstupy 250 V 5A .

 

   
   
     MANUÁL      
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

8 stran
794 KB


na poptávku


67 MB