HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

KS 405 ovládací panely pro vestavbu do zákaznických zařízení
  Řada KS 405 "PLC Board" je otevřený rám PLC s operačním panelem pro vestavbu do zařízení zákazníka. Tímto způsobem je možné minimalizovat náklady na hardwarové zařízení. Tyto produkty jsou tvoří hardware na zakázku.  Jsou však  programovatelné standardním  nástrojem "Logic Point" a "Flash"
TP 320
 


TECHNICKÁ DATA
 

- Alfanumerický display 20x2
- 12 digitálních vstupů PNP 24 VDC
- 12 chráněných digitálních výstupů PNP 24 VDC 0.5 A
- 2 v 10 bitových analogické vstupy konfigurovatelné pro termočlánek, PT100,
- 2 0 / 10V na 8bit analogické výstupy
- 3 konfigurovatelné sériové porty
KATALOG  

Flash and LogicPaint


str. 1-8
473 KB