HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

DLC 080G Reléové výstupy a rozšíření digitálních vstupů


DLC 080G je sériové rozšiřující modul pro I/O pro PLC a PLC s integrovaným HMI.

Má k dispozici 8 vstupů PNP 24 VDC a 16 reléových výstupů 250 V 5A.

Připojení lištu Din usnadňuje instalaci.

 

   
   
     MANUÁL   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

9
stran
1,8 MB


na poptávku


zip soubor
67 MB