HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

ST1 1430 PLC pro ovládání a monitorování fotovoltaických elektráren 


 Izolované napěťové spouštěče  STI1 1430, slouží k monitorování napětí a proudu generovaných ze  smyčcových v existujících zařízeních, kde byly  nainstalované. Tím je možno zaručit bezprostřední kontrolu všech větví
a  v případě, že nevykazují správnou činnost zařízení provést rychlou  intervenci. Do stávajících zařízení není však možné použít standardní kontrolní řetězec, protože je nutné mít integrovaný záporný pól .
Je však možné u STI1 1430 získat  záporný pól paralelním zapojením .

   

KATALOG

MANUÁL 

FLASH A LogicPaint


str. 1-8
vel.souboru
473 KB

  
 


program
27 MB