HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

DR 120R - Modul  PLC

    Dmx 30

DMX 32 R
zahrnuje PLC  pro průmyslovou automatizaci.
Má připojení pro Ethernet, 250 V nebo 24 V reléový výstup 
 je připraven na montáž DIN lišty. 
Komunikace přes 32 znakový display prostřednictvím 4 tlačítek.

Technická data:

- n° 16 PNP digitální vstup 24 V - 4 rychlé

- n° 16 24 VCD 0,5A s reléovými výstupy

- n° 2 sériové  porty

   
   
KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU

30 stran
1,4MB


1 strana
4 KB


strana 1-52
2.3 MB