HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

série VTP 402 - PLC s vestavěným panelem

Moderní konstrukce  technologicky zdokonalená, používá nejvyvinutějšími materiály  a pokrokovou průmyslovou výrobu
Vtp 402 retro    

VTP 402 je PLC s vestavěným pracovním panelem.  Slouží k indikaci automatizačních procesů a je vybaven mnohými vstupními a výstupními porty. Je také vybaven digitálními nebo reléovými výstupy.

Hlavní data:

-  14 PNP 24 VDC digitální vstupy s 3 rychlými

-  10 ochrana PNP 24 VDC 0.5 A   digitální výstupy s  2 rychlými, nebo 8 reléovými výstupy

-  4 analogové vstupy 10 bit konfigurované pro  termočlánky, PT100, napětí nebo proud

-  2 analogové výstupy 0/10V - 8 bit

-  2 sériové porty


8 stan
473 KB


1 strana
4 KB


52 stran
2.3 MB