HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

KS 412 ovládací panely pro vestavbu do zákaznických zařízení

  Série PLC board tvoří produkty pro otevřený rám zákaznického stroje ,kde PLC je integrované s operátorským panelem a  funkcemi dle přání zákazníka.

 

Řešení přinášející řadu úspor pro hardware a současně dizajn stroje. Produkty vlastní své speciální hardware které je programovatelné pomocí standardních nástrojů pro ovládání programem "LogicPaint" a "Flash" a to v kontaktním nebo instrukčním režimu. Tímto způsobem jsou minimalizované náklady na hardware bez újmy flexibility pro naprogramování zařízení.  Všechny výrobky jsou řady PLC a jsou k dispozici pro minimální definované množství.


 


TECHNICKÁ DATA
 

- Grafický display 160x80
- až 16 funkční klávesnicové pole s LED, a 9 místná systémová klávesa
- 16 PNP digitální vstupy 24 VDC
- 16  0.5A ohraných digitálních výstupů 24 VDC
- 2 analogické vstupy,  10bit konfigurovatelné  termočlánky, PT100, proudové nebo
   napěťové
- 2 0/10V analogické výstupy
4 konfigurovatelné sériové porty
- 1 CANopen port
- USB Slave

KATALOG

MANUÁL

FLASH A LogicPaint


str. 1-8
473 KB

  
 


program
27 MB