HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

KS 408 - PLC  s barevným zobrazovacím dotekovým panelem pro vestavbu do zákaznického stroje


KS 408
je malý PLC počítač pro barevným grafickým dotekovým displayem do zákaznického zařízení.

 

 

Technická data:

Barevný display 5,7" s dotekovou obrazovkou
-  n° 16 digitálních vstupů PNP 24 VDC
-  n° 18 reléových výstupů, 250 V 6A
- n° 2  10 bitové analogické vstupy konfigurovatelné pro napěťové
    nebo proudové termočlánky  PT100

- n° 3 konfigurovatelné sériové porty   +/- 10V 12 bit
 - CANopen
-  USB Slave

   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

7 stran
293 KB


na poptávku


zip soubor
67 MB