HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

KS 408 ovládací panely pro vestavbu do zákaznických zařízení


KS 408
je malý PLC počítač pro barevným grafickým dotekovým displayem do zákaznického zařízení.

 

 

Technická data:

Barevný display 5,7" s dotekovou obrazovkou
-  n° 16 digitálních vstupů PNP 24 VDC
-  n° 18 reléových výstupů, 250 V 6A
- n° 2  10 bitové analogické vstupy konfigurovatelné pro napěťové
    nebo proudové termočlánky  PT100

- n° 3 konfigurovatelné sériové porty   +/- 10V 12 bit
 - CANopen
-  USB Slave

   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

7 stran
293 KB


na poptávku


zip soubor
67 MB