HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 055
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

KS 438 - PLC  se zobrazovacím panelem pro vestavbu do zákaznického zařízení

Popis:

Produkty "PLC Board" jsou PLC určené pro vestavbu s integrovaným operátorským panelem dle zadání funkcí zákazníka. Tímto způsobem je možné minimalizovat náklady na hardware zařízení. Tyto produkty jsou programovatelné pomocí nástroje "LogicPaint"  Všechny výrobky  řady PLC  jsou k dispozici pouze pro minimální množství, které je třeba definovat při objednávce.
 

TECHNICKÁ DATA:

Alfanumerická LCD  displej 16x2
 6  digitálních vstupů PNP 24 VDC
 6  chráněných  digitálních výstupů PNP 24 VDC 0.5 A
 4  na 10 bitových analogické vstupy konfigurovatelné pro
   termočlánek, PT100, proudu nebo napětí
 3 konfigurovatelné sériové porty

 

 
     KATALOG  


str. 1-8
473 KB

str. 1-8
473 KB

1 strana
4 KB

strana 1-52
2.3 MB