HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VP 116 - Zobrazovací jednotka PLC

    Dmx 16

 

 

Malá  zobrazovací jednotka  PLC s ovládacími prvky
a slave USB portem.

 

Technická data:

Alfanumerická LCD Display 16x2
- 5 systémových tlačítek
- 6 PNP 24 VDC digitálních vstupů 3 rychlé
- 6 ochran PNP 24 VDC 0.5 A digitální výstup
- 2 analogické vstupy 10 bit konfigurovatelný termočlánek, PT100
  /PT1000, napěťově nebo proudově
- 2 analogický výstup pro 0/10V
- 2 konfigurovatelné sériové porty
- Slave USB port

 
   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

6 stran
980 KB


1 strana
4 KB


strana 1-52
2.3 MB