HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 734 150 808

Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

VTM 322 Zobrazovací jednotka

 Vtm 322


 

VTM 322 je zobrazovací jednotka s numerickou klávesnicí,  (5 funkčních prosvícené led), jedním sériovým portem a displejem LCD 16 x 2. Jednotka je určena  k indikaci k ekonomických a obecných údajů.  Lze ji napojit na všechny PLC jež jsou na trhu.

Lokálně je je lze připojit přes sériový port na frekvenční měniče bez nutného připojení k PLC.

   
   
     KATALOG   OBJEDNACÍ KÓDY    
NÁVOD PRO OBSLUHU, INSTALACI, PROVOZ , SERVIS A DRŽBU    

7 stran
293 KB


na poptávku


zip soubor
67 MB