HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

KS 433 VÝSTAVĚNÉ ALFANUMERICKÉ PLC

Vtp 414 fronte

KS 433  série "PLC Board" jsou určené pro vestavěné rámy PLC s operačním panelem na základě požadavků zákazníka. Hlavním účelem je minimalizovat náklady zákazníka

Technická data :

- Alfanumerická LCD Display 16x2
- až 5 funkčních kláves s  LED, a 6 systémových kláves
- 6 digitálních vstupů PNP 24 VDC
- 6 reléových výstupů 250v 6A
- 1 analogický vstup  10 bit konfigurovatelné pro termočlánky  PT100 a to  napěťově nebo proudově.
- 1 konfigurovatelný sériový port

   
 
KATALOG  
 

6 stran
980 KB


1 strana
4 KB


strana 1-52
2.3 MB