HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 055
GSM: +420 734 150 808
Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz
 
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

Průmyslová automatizace

Oblast aplikace zahrnuje široké rozpětí s různým stupněm automatizace výrobních procesů jako jsou: 
 
Stroje pro jednotlivé úkony dle programu – čištění, montáž, výrobu, dopravu, testování aj. či celé výrobní linky.

Programovatelné automaty jako součást ovládání v rámci nízkonapěťových rozvaděčů, s malými vizuálními  a ovládacími panely nebo klasickými panely
     se spínacími prvky a signálkami.
Dvouúrovňový řídicí systém s různými typy programovatelných automatů (PLC).

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
ŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ
OVLÁDÁNÍ ULIČNÍHO OSVĚTLENÍ
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY