HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC ISO 9001:2016 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel

OPIS Engineering k.s. Selská 64

61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email: info@opis.cz
  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY OVLÁDACÍ PANELY KERNEL

  PAMĚŤOVÁ MEDIA (MEMORY)HDD Harddisk

Harddisk je používán v běžných počítačích pro dočasné či trvalé uchování většího množství dat za pomoci magnetické indukce.
Na pevném disku jsou data uložena pomocí magnetického zápisu. Na disku jsou plotny vyrobené z kovu či keramiky a pokryté
magneticky měkkou vrstvou. Data se následně čtou díky principu hystereze (výstupní veličina nezávisí jen na vstupní,
ale i na paměťovém efektu systému.)

SDD Solid-state drive,

zkráceně SDD. Data se ukládají na flash disk.

     


 7 stran
473 KB


1 strana
4 KB


52 stran
2.3 MB