HOME Převodovky AC Motory AC s převodovkou AC Motory BLCD motory controlér Převodovky Synchronní motory DC motory ISO 9001:2016 Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 056 extension 18
Email: info@opis.cz


AC BRAKE AC motor Řízené mot. Mikro DC StÍn BLDC Spec Controlér OMC